Tedarik Zincir Yönetim Politikamız

Winsula, faaliyetlerini sorumlu ve etik bir şekilde yürütmeyi ilke edinmiştir. Kurumsal Sorumluluk Yaklaşımımız çerçevesinde tedarik zinciri yönetiminde şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine bağlı kalmayı taahhüt etmekteyiz.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesi de dahil olmak üzere insan haklarının desteklenmesi ve korunmasını hedefleyen uluslararası insan hakları ilkelerine saygı duyar ve destekleriz.

Yukarıda belirtilen evrensel ilkeleri kabulümüz, iş yerini geliştirmeye, çevreyi korumaya, insan haklarına saygıya, içinde bulunduğumuz toplumu geliştirmeye olan taahhüdümüzü göstermektedir.

Bu kapsamda;

  • Tedarikçilerimizin, yasal gereklilikleri yerine getiren ve bu politika ve kurallar ile beraber iş etiği ile bağlantılı olan diğer tüm dokümanlardaki gerekliliklere bağlı tedarikçiler olması gerekmektedir.
  • Tedarikçi seçiminde; mali performans, tecrübe, teknik yeterlilik vb. kriterlerin yanında bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları ve önceki yıllara ait değerlendirme sonuçları dikkate alınır.
  • Tedarikçi seçimi ve yönetimi için Winsula ilgili birim yöneticileri, onaylı tedarikçi listesi hazırlama, yönetme ve takip sistemlerinin kurulmasından sorumludur.
  • Birlikte çalışmaya karar verdiğimiz tedarikçilerimizi seçerken objektif kriterlere göre değerlendiriyoruz. Winsula olarak tedarikçilerimiz ile iş ilişkilerimizde karşılıklı değer yaratmayı hedeflemekteyiz.
  • Winsula olarak tedarik zinciri yönetimi süreçlerimizde faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kanunlarına uyulmasına özen gösteririz.
  • Winsula tedarikçilerinin yasalara, kurallara, düzenlemelere bağlı kalmasını hedefleriz. Tedarikçilerin, birlikte çalıştıkları tedarikçilerinin ve taşeronlarının işle ilgili uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmasını bekleriz. Winsula, bu kurallara uymayan tedarikçilerle ilişkilerini sonlandırma hakkını saklı tutar.
  • Tedarikçilerimizin sağladığı mal ve hizmetlerin Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun, konusunda uzman kişiler tarafından objektif olarak denetlenmesi son derece önemlidir.
  • Grubumuzun standartlarına, politikasına ve prosedürlerine dayanarak yapılacak tedarikçi denetimleri, tedarikçilerimizin mevcut durumlarını görmesini sağlayacak, olası sorun ve aksaklıklara önceden müdahale edebilme yeteneğini geliştirecektir.
  • Tedarikçilerimize, bu politika ve ilişkili diğer dokümanlarımız çerçevesinde çeşitli eğitimler düzenlenmesini de hedeflemekteyiz.

Winsula’nın tedarikçi ile ilişkilerinde gözettiği ilkeler ana hatlarıyla şu şekildedir:

5.1. Mevzuat ve Düzenlemeler

Winsula tedarikçilerinin ayrıca iş yaptığımız veya mal veya hizmet satın aldığımız kişilerin iş yaptıkları tüm ülkelerde ticari davranışlar, ürün kalitesi, çevre standartları, iş sağlığı ve güvenliği ve iş ve istihdamla ilgili yasalar dahil olmak üzere tüm ilgili yasa ve düzenlemelerle uymaları beklenir.

5.2. Çevre

Winsula tedarikçilerinin çevre ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmelerini beklemekteyiz. Tedarikçilerin faaliyetlerini, doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri minimuma indirecek ve çevreyi, müşterileri ve çalışanları koruyacak bir şekilde yürütmeleri beklenmektedir.

5.3 İnsan Haklarına Saygı

Winsula olarak; İnsan Haklarına saygı gösteren, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayan ve çalışanlarına eşit fırsatlar sağlayan, tedarikçiler ile çalışmayı amaçlamaktayız.

Tedarikçilerimiz, çalışma saatleri ve fazla mesai başta olmak üzere geçerli mevzuata uygun hareket etmelidir.

Tedarikçilerimizden ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, bedensel engel durum, dernek üyeliği, hamilelik veya medeni duruma göre ayrımcılık yapmamasını bekleriz.

5.4 Çocuk İş Gücü

Winsula olarak çocuk işçi çalıştırmama konusunda son derece hassas davranmaktayız ve aynı hassasiyeti tüm tedarikçilerden beklemekteyiz. Tedarikçilerimizin yasal mevzuatta tanımlanan yaş sınırının altında işçi çalıştırmaması gereklidir.

5.5 Zorla ya da Zorunlu İşçi Çalıştırma

Winsula olarak zorla ya da zorunlu işçi çalıştırılma, esaret altında çalıştırma, askerde çalıştırma, cezaevinde çalıştırma yollarına başvurulmamasını ve tüm tedarikçilerimizden bu konuya duyarlı olmalarını beklemekteyiz.

5.6 Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele

Tedarikçilerin hiçbir şekilde rüşvet ve yolsuzluğu tolere etmemesini ve bu konuda duyarlı davranmasını beklemekteyiz.

5.7 Çalışanların Sağlık ve Güvenliği

Winsula olarak tedarikçilerin çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamasını beklemekteyiz. Tedarikçi, sağlık ve güvenlikle ilgili geçerli bütün mevzuata uygun hareket etmelidir.

5.8 Fikri Mülkiyet ve Gizli Bilgi

Tedarikçiler, Winsula fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeli ve bu haklara ilişkin bir tehlike ve/veya ihlali haber aldıklarında tarafımıza bilgi vermelidirler. Bu bağlamda olası bir ihlalin önlenmesi ve/veya sona erdirilmesi için Winsula ile iş birliği içinde olmaları gerekir.

Tedarikçilerimiz haiz oldukları her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, kurumsal bilgiler, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari-mali-teknik sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, belge ve söz konusu ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, belgeler dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Winsula bilgilerini, uygun güvenlik tedbirleriyle koruma altına almalıdır. Gizli bilgilerin işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine, çalışanlarına ve danışmanlarına vermesi ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve danışmanlarını uyarması ve bu kişilerin gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlaması ile mümkündür.

Winsula Metal A.Ş.Genel Merkez
Bakır ve Alüminyum Emaye, Bobinaj Teli, Lama Satıcısı, Hes Kablo Bayi
Türkiye'de ve DünyadaTüm Dünyaya İhracat Gerçekleştiriyoruz
https://www.winsula.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
Bizi Takip EdinWinsula Sosyal Medya Hesapları
Winsula Metal A.Ş. ve sektör ile ilgili paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz.
WinsulaGenel Merkez
Bakır ve Alüminyum Emaye, Bobinaj Teli, Lama Satıcısı, Hes Kablo Bayi
Tüm Dünya'daTürkiye'den Tüm Dünya'ya
https://www.winsula.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
Bizi Takip EdinWinsula Sosyal Medya
Bizi takip edin

© 2023 – Tüm Hakları Saklıdır. | Winsula Metal ve Elektrik San. Tic. A.Ş.

© 2023 – Tüm Hakları Saklıdır. | Winsula Metal ve Elektrik San. Tic. A.Ş.